Hakkında

PROF. DR. NESLİGÜL YILDIRIM

Özgeçmiş ve Tıp Eğitimi

1976 yılında doğan Prof. Dr. Nesligül Yıldırım, ilk, orta ve lise eğitimini anne ve babasının görevi nedeniyle çeşitli illerde tamamladı. 1994 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında dereceyle mezun oldu. Aynı yıl tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazandı. 2005 yılında kardiyoloji uzmanı oldu. 2007 yılında doçent, 2013 yılında profesör ünvanı aldı. 2006-2010 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Nesligül Yıldırım, 2010 yılından bu yana Kırıkkale Üniversitesi’nde hizmet vermektedir. 2013-2017 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. Bir dönem Türk Kardiyoloji Derneği Kalp YetersizliğiYönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Ekokardiyografi Cemiyeti üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hukuk Eğitimi

20 yılı aşkın süredir bir yandan aktif olarak hasta tedavi eden, diğer yandan tıp fakültesi öğrencilerine kardiyoloji alanında lisans dersleri veren Prof. Dr. Nesligül Yıldırım, hekimlik mesleğini hukuk cephesiyle de ele almak istemiştir. Bu hedefle ÖSYM sınavıyla hukuk fakültesini kazanarak lisans eğitimine başlamış ve hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmuştur. Hekim kimliğinin yanına eklediği hukukçu ünvanı ile tıp fakültesi öğrencilerine sağlık hukuku dersleri vermektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan ve sadece hukukçuların yapabildiği arabuluculuk mesleği için de eğitim almış ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabuluculuk sınavında başarılı olarak arabulucu olmaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Nesligül Yıldırım, sağlık hukuku, tıp hukuku ve sağlıkta arabuluculuk alanlarında bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Yurt Dışı Deneyim

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım, Londra Imperial College’da Avrupa Ekokardiyografi Cemiyeti’nin başkanlarından Prof. Dr. Petros Nihoyannopoulos ile birlikte ekokardiyografi alanında çalışmalarda bulundu. Almanya’da Avrupa’nın en önemli kalp yetmezliği merkezlerinden biri olan Heart and Diabetes Center North Rhine-WestphaliaHastanesi’nde ileri evre kalp yetmezliği hastalarının tedavisi ve kalp transplantasyonu üzerine çalışmalarda bulundu. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Ödüller

Prof. Dr. Nesligül YILDIRIM, ‘Expression of granulocyte and monocyte adhesion molecules is increased in isolated coronary artery ectasia’ isimli çalışmasıyla II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’nde mansiyon ödülüne layık görüldü. 2010 yılında Türk Kardiyoloji Derneği tarafında ‘kardiyoloji alanında geleceğim en genç liderleri’nden biri seçildi.

Kitap ve Diğer Yayınlar

Prof. Dr. Nesligül Yıldırım’ın kardiyoloji alanında uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok derginin editoryal kurulunda yer almış, uluslararası ve ulusal birçok toplantıda oturum başkanı ve konuşmacı olarak görev yapmıştır. Sağlık hukuku alanında ise Adalet Yayınevi tarafından 2022 yılında basılan ‘Tıp Hukuku Ekseninde Hak ve Yükümlülükler’ isimli kitabı okuyucularla buluşmuştur.

Tıp Hukuku Ekseninde Hak ve Yükümlülükler

İletişim